fbpx

Przygotowanie działki przed budową domu – co musisz wiedzieć?

Przygotowanie działki przed budową domu – co musisz wiedzieć?

Wyznaczenie granic działki

Przygotowanie działki przed budową domu – co musisz wiedzieć?

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę domu na danym terenie, należy wyznaczyć dokładne granice działki. Zajmuje się tym geodeta, który korzystając z projektu domu, map geodezyjnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego, wyznacza nie tylko granice działki, ale również miejsce, w którym ma zostać wybudowany dom. Podczas tego procesu warto skontaktować się z właścicielami sąsiednich terenów, by uzgodnić kwestie dotyczące ogrodzenia naszej posesji – zdarza się bowiem, że nawet działanie zgodne z prawem i przyjętymi normami może spowodować niezadowolenie sąsiadów, a przecież nikt nie chce mieć ich za wrogów jeszcze przed wprowadzeniem się do nowego domu. Lepiej wszystko zawczasu załatwić polubownie.

Prąd i woda

Przygotowanie działki przed budową domu – co musisz wiedzieć?

Bez dostępu do prądu i wody trudno jest prowadzić prace budowlane. Dlatego też już na tym etapie warto zadbać o doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej. W tym należy udać się z projektem domu do zakładu energetycznego oraz wodociągowego. W zależności od tego, jak wygląda sytuacja w danym terenie, możemy otrzymać zgodę na wykonanie prowizorycznych przyłączeń lub takich, które na stałe będą doprowadzać do naszego domu wodę. W przypadku prądu najczęściej zakład energetyczny decyduje się na wykonanie tymczasowego przyłącza od najbliższego słupa energetycznego.

Przygotowanie gruntu pod budowę

Przygotowanie działki przed budową domu – co musisz wiedzieć?

Jeśli zależy nam na tym, by prace budowlane odbywały się szybko i sprawnie, musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie gruntu pod budowę. Oznacza to, że należy nie tylko wykarczować wszystkie krzewy oraz usunąć chwasty, ale również zadbać o to, by teren działki był wyrównany. Warto również zdecydować się na przeprowadzenie badania nośności gruntu, które podpowie nam jakie rozwiązania mogą zostać użyte w trakcie budowy domu, bez ryzyka osunięcia czy zapadnięcia się podłoża.

Sprawy organizacyjne

Przygotowanie działki przed budową domu – co musisz wiedzieć?

Ostatni krok przed rozpoczęciem budowy domu to zapewnienie dobrej organizacji na placu budowy. Przede wszystkim zadbajmy o to, by pojawiła się tam wymagana przepisami prawa tablica informacyjna. Poza tym, osoby, które będą pracowały na budowie, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki. Warto więc pomyśleć o postawieniu wiaty lub baraku oraz popularnego toi-toia. Przepisy wymagają bowiem zapewnienia robotnikom pomieszczenia socjalnego oraz dostępu do toalety.