fbpx

Kiedy wymienić wodomierz?

Kiedy wymienić wodomierz?

Zawyżone rachunki to nie zawsze wina wodomierza

Kiedy wymienić wodomierz?

Wodomierz, jak każde urządzenie, zużywa się z czasem oraz jest podatne na usterki. Aby dokładnie mierzył zużycie wody, musi być w dobrym stanie technicznym.

Duże znaczenie dla precyzji pomiaru ma również stan instalacji wodnej. Na ściankach rur osadzają się substancje, znajdujące się w wodzie z wodociągu. Są to głównie związki wapnia i związki żelaza. Osady zmniejszają średnicę w rurze, co powoduje szybszy przepływ wody. W konsekwencji tego wodomierz wiruje szybciej, dlatego zawyża rzeczywiste zużycie wody. Za stan domowej instalacji wodociągowej odpowiada jej właściciel. Jeżeli wodomierz jest sprawny, a mamy wątpliwości co do prawidłowego pomiaru zużycia wody, wina może leżeć po stronie zużytej instalacji wodnej.

Co jaki czas wymieniać wodomierz?

Kiedy wymienić wodomierz?

Wodomierz wymienia się standardowo co pięć lat. Co pięć lat również dokonuje się legalizacji wodomierza, czyli oficjalnego potwierdzenia, że spełnia on ustalone normy. Jeżeli wodomierz nie jest uszkodzony i zgodnie z rzeczywistością mierzy przepływ wody, dostaje cechę legalizacyjną. Legalizację przeprowadzane są w domach lub w punktach zorganizowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wodomierze, które są własnością lokalnego dostawcy wody, wymieniane są bezpłatnie. Bywa, że właścicielem wodomierza jest odbiorca usług. Wówczas, aby urządzenie zalegalizować, zazwyczaj należy je samodzielnie zdemontować i dostarczyć do dostawcy wody lub do serwisu. Przed demontażem wodomierza należy ustalić z dostawcą wody lub właścicielem nieruchomości sposób naliczania opłat za wodę na czas wykonania legalizacji.

Rodzaje wodomierzy

Kiedy wymienić wodomierz?

Jeżeli właściciel instalacji ma wątpliwości co do prawidłowości działania urządzenia, należy sprawdzić jego stan techniczny. Wodomierz może się zepsuć wcześniej niż pięć lat po legalizacji. Należy wówczas zamówić wykonanie przeglądu – zazwyczaj można to zlecić lokalnemu dostawcy wody. Jeżeli zostanie wykryta usterka, której nie da się naprawić, urządzenie trzeba wymienić.

Jeżeli używamy wody z wodociągu na przykład do podlewania ogródka, dobrze jest zamontować tzw. wodomierz odliczający. Mierzy on ilość wody pobranej bezpowrotnie, czyli takiej, która nie jest odprowadzana do ścieków. Płacimy wówczas mniej za ścieki.

Coraz większą popularność zyskuje tzw. inteligentny wodomierz radiowy. Może on być zamontowany nawet w trudno dostępnym miejscu. Przedstawiciele zakładów wodociągowych nie muszą już wchodzić do domu, chcąc odczytać pomiar z licznika. Za pomocą urządzeń pomiarowych, przechodząc lub przejeżdżając ulicą, pobierają dane z wodomierzy znajdujących się w zasięgu. Ułatwia to wykrycie nagłych zmian w poziomie poboru wody, które mogą sugerować uszkodzenie wodomierza.

Podsumowując, wodomierz legalizuje się standardowo raz na pięć lat. Wymienić należy go zawsze wówczas, gdy jest uszkodzony, a nie ma możliwości jego naprawy. Awarię wodomierza możemy podejrzewać zawsze w przypadku nagłych zmian w ilości zużytej wody.